År 1863 samlades en grupp engelska herrar på The Freemasons Tavern i London. Det de hade gemensamt var deras intresse för den variant av fotboll som utvecklats Londonområdets klubbar. Frågan var hur man skulle sprida spelet då alla klubbar använde olika regler. Vid sammanträdet på Tavern bildades därför en organisation – Football Association – och därmed lades grunden för den moderna fotbollen.

Fjorton regler

En organisation som upprättade gemensamma spelregler skulle drastiskt försämra jordmånen för den vildvuxna regelflora som hittills försvårat ett utvidgat matchutbyte. Sekreterare tilldelades den verkligt svåra uppgiften – att välja ut ett antal regler som skulle utgöra FA:s regelkod för hur fotbollen skulle spelas – och även regler från Rugby skulle inkluderas.14 regler presenterades och dessa innehåller grundstommen till det som är fotboll idag. Med vissa skillnader; efter varje mål skulle man byta sida. Det var också tillåtet att ta lyra – vilket belönades med en frispark. Man kunde efter en lyrtagning springa med bollen mot motståndarmålet – men då riskera att bli fångad och sparkad. Det var en hel del rugby invävt i de 14 paragraferna. Sekreteraren var dock inte nöjd utan ville ha mer av Cambridges regler där rugbyinslagen inte fanns med. Efter långa debatter vann Cambridgereglerna och med godkännandet av dessa regler hade spelet fotboll för alltid delats upp i två spel – associationsfotboll och rugbyfotboll. Regelsamlingen var dock inte heltäckande: till exempel framgick inte hur många spelare som ett lag skulle bestå av och några instruktioner om bollens form och storlek fanns inte heller med men otvetydigt var den antagna regelkoden en början på utvecklingen av den moderna fotbollen.

FA hade påbörjat den nationella erövringen med sitt spel och för att sprida budskapet ytterligare beslöt man att trycka upp regelsamlingen. De som önskade stifta närmare bekantskap med spelet fotboll av modell association hade bara att skriva till redaktör John Lillywhite vid Euston Square i London och för fem pence erhöll man då det tryckta regelhäftet eller en affisch.

Svårt att nå utanför London

I mitten av 1860-talet var situationen för fotbollen inte särskilt uppmuntrande utanför huvudstadsområdet. Football Association hade efter tre års verksamhet inte fått några nya medlemmar utanför London trots att nya klubbar bildats. Man hade stora problem med att få alla att anamma samma regler. Och nya regler föreslogs – bland annat en ny offsideregel samt att beröring av bollen med händerna skulle bestraffas med en frispark på den plats där förseelsen hänt. Men vägen till ett nationellt spel var fortfarande lång.

Divi