Fysträning för fotbollsspelare

Fysträning för fotbollsspelare

Om du spelar fotboll och vill bli bättre är fysträning det du ska lägga krut på. Fysträning är underordnad fotbollsträningen men för den skull är den fortfarande viktig. Ett tips är att planera fysträningen kring din fotbollsträning. Hela syftet med att fysträna är...
Divi