Att påstå att bollspel är lika gammalt som hjulet är kanske att ta i – men det finns arkeologiska fynd i det antika Grekland och i faraonernas Egypten och från många andra ställen som tyder på att bollspel funnits sedan urminnes tider.

Tumult och kalabalik

I det medeltida England var fotboll en del av folkets kultur. “Unga män på landsbygden drev en stor boll, inte genom att kasta den i luften utan att slå och rulla den på marken, inte med sina händer utan med fötterna. Ett spel vill jag påstå avskyvärt nog och enligt min åsikt åtminstone ovärdigare och värdelösare än alla andra spel, det slutar för det mesta med någon skada, olyckshändelse eller andra nackdelar för spelarna själva”. Då lagen främst bestod av unga män och det ofta spelades våldsamt på allmänna platser lockade spelet till sig personer som var slagsmålsbenägna – vilket ofta övergick i allmän kalabalik. Kalabalik var något kungamakten inte uppskattade och år 1314 när Edward IV drog ut på strid mot Skottarna förbjöd han helt sonika fotboll och liknande tumultartade spel.

Maktens motstånd

Kyrkan var också emot fotboll då den inkräktade på sabbaten. Under 1500 och 1600-talen fanns flera fall där församlingsbor åtalades och utövare fick betala böter. Det var överhuvudtaget svårt att hitta förespråkare för sporten bland människor med makt. Men där fanns en rektor Mulcaster som 1581 i en avhandling lyfte fram spelets förtjänster då eleverna även behöver fysisk utbildning. Han föreslog färre spelare och att spelets fina poänger skulle uppmuntras av en träningsmagister (något som vi idag nog skulle kalla coach). Det var dock den italienska formen av fotboll som Mulcaster avsåg, inte den råa engelska fotbollen.

Folkfotboll

Både på Oxford och Cambridge infördes på 1500- och 1600-talet förbud och restriktioner för att kontrollera spelet vid universitetet. Ingen kungamakt lyckades dock ta död på folkfotbollen som på 1500-talet utvecklades till en folksed. Inte minst i firandet av Shrove Tuesday blev fotbollen ett mycket uppskattat inslag – där man enligt en gammal sägen ursprungligen spelade för att fira en triumf i en drabbning med danska vikingar. Stadens invånare hade sparkat boll med ett avhugget huvudet från en dräpt dansk viking. I Derby var fotbollstraditionen också stark och där möttes årligen två församlingar, St Peter och All Saints – det var för övrigt denna drabbning som gav upphov till termen derby som en beskrivning av en fotbollsmatch mellan två lag från samma ort.

Gräsytorna minskar

Men nya städer växte snabbt genom den industriella revolutionen och minskade därför utrymmet för fotbollsspelet – med ytterst begränsade ytor för rekreation trängdes gamla folkliga traditioner undan och de slitna trötta industriarbetarna hade varken tid eller ork över. Också på landsbygden märktes omvandlingen – de gamla fält som förr varit perfekta fotbollsplaner inhägnades och var inte fria för allmän lek. Folkfotbollen var hotad och när man 1835 förbjöd folkfotboll på allmänna vägar fanns inte mycket utrymme för folkfotbollen kvar.

Men den skulle räddas vidare genom att den blev populär på de engelska internaten i en mer gentlemannamässig form.

Divi