I Sverige fanns inte samma tradition av “folkfotboll”, men det fanns andra bollspel som till exempel pärk.

Fotbollen rullar in från Danmark

När fotbollen spreds utanför England var det heller inte i Sverige som den först slog rot. Snabbare gick det i det anglifierade Danmark där det redan 1878 fanns en fotbollsklubb i Köpenhamn. Förklaringen är att Sverige vid denna tid var mer knutet till Tyskland när det gäller handel och kultur. Men de engelska reglerna spred sig från Danmark över till Sverige, 1889 bildades en bollspelsklubb i Halmstad efter engelsk modell och redan 1890 kom Köpenhamns bollklubb för att möta Halmstads bollklubb – den första internationella matchen i Sverige. I Göteborg spreds den engelska varianten av bollspelet genom skotska textilarbetare.

Reglerna trycks efter succén i Malmö

I Malmö togs sporten samma år upp av velocipedklubben som bad den danska klubben skicka regler. Danskarna kom på en uppvisningsmatch och den 11 oktober 1890 stod följande att läsa i SVD: Fotbollsspelet håller nu på att införas hos oss – naturligtvis av danskarna som för närvarande är oss överlägsna i all sport. Fotbollsuppvisningen blev en succé och redan efter några dagar bildade velocipedklubben en bollspelsavdelning. Danskarna hade generöst lämnat kvar två fotbollar och den tryckta regelsamlingen. Dessa översattes och gavs ut på Gleerupska pappershandelns bokförlag på hösten 1890.

Divi