Det var först när arbetstiderna kortades på 1800-talets mitt som människor i England hade tid för något annat än att jobba, sova och hedra herren på söndagarna. I övriga Europa skulle det dröja längre.

Ovant med fritid

“För en tid visste vi inte hur vi skulle fördriva tiden. Tidigare hade det varit sängen och arbetet. Nu hade vi istället för 70 timmars arbetsvecka 55,5. Det blev vanligt, framför allt på lördagarna, att spela fotboll och cricket, spel som vi inte sysslat med tidigare”. Så samhällsutvecklingen underlättade fotbollens expansion och blev arbetarklassens fritidsnöje. Fotbollen gjorde alltså en klassresa från internatens gentlemannaspel till arbetarklassen.

Kyrkan och fabrikerna bildade egna lag

Även kyrkan uppmuntrade till den nya fysiska aktiviteten där “muskulär kristenhet” kom att bli ett slagord och präster bildade egna lag. Lite kuriosa är att Villa Cross Wesleyan Chapel som redan var aktiva inom cricket tog 1874 upp fotboll och går idag under namnet Aston Villa – en del av kyrkolagen tillhör fortfarande elitfotbollen i England. Även fabrikslag bildades, järnvägslag som vi känner igen idag är till exempel Stoke City och Manchester United.

Pubens plats

Puben var en annan miljö som passade arbetarklassens växande fotbollsintresse – även på lördagarna. Otaliga var de klubbar som föddes över en skummande öl på den lokala puben. Parker fanns oftast i närheten där ord kunde gå över i handling. Pubägarna fick både spelare och fans som gäster och av nio klubbar i Bristol and District League 1892–93 hade åtta pubar som omklädningsrum.

Konkurrerande sporter

Cricket var visserligen en konkurrent till fotbollen när det gällde lördagsnöje men cricket ansågs vara en sommarsport medans fotbollen spelades under vinterhalvåret – precis som man fortfarande gör i England. Fotbollen hade även en svår konkurrent i rugbyn – men rugbyn var konservativ och hierarkisk medans det i det framväxande fotbollssamhället välkomnades nya klubbar – så länge de betalade sin medlemsavgift och spelade enligt reglerna. Inom fotbollen var alla välkomna!

Divi